Imprægnering

natursten og beton

Imprægnering af natursten og betongulve

Imprægnering af natursten og betongulve er afgørende for at forhindre pletter, fugtindtrængning og slid. Ved at trænge ind i stenens porer danner imprægneringsmidler en usynlig barriere, der afviser vand og oliebaserede væsker. En imprægnering vil ikke kun bevare stenens eller betonens udseende, men forlænger også deres levetid betydeligt. Læs mere om, hvordan vi kan imprægnere dine natursten eller betongulve.

Imprægnering af natursten

Natursten er porøse, hvilket vil sige, at der i overfladen er små porer, som stammer helt tilbage fra dannelsen af stenen. En porøs overflade kan let besmudses, når olie eller vand som bærermiddel transporterer f.eks. partikulært smuds eller opløste farvede forbindelser ned gennem porerne vha. kapillareffekt. Kapillartryk skabes i stenens porer, som ligefrem suger væsker væk fra overfladen og ned i stenen. Herved skabes med tiden et trist og beskidt udseende, selvom gulvet vaskes regelmæssigt, ligesom der er stor risiko for dybe pletter.

For at undgå dette fænomen har man traditionelt anvendt mætning med f.eks. brun sæbe, sæbespåner, olie eller vokssystemer. Ulemperne med disse mætningsteknikker er velkendte for alle, som er involverede i den daglige vedligeholdelse. Fedtede og blakkede overflader, der er svære at vedligeholde, er bare nogle af problematikkerne. Desuden er beskyttelsen fra disse fedtstofbaserede mætninger overfor forureninger stærkt begrænsede, og hyppige genbehandlinger er nødvendige for at opretholde en bare middelmådig beskyttelse.

For at hindre optagelse af forureninger, skal kapillareffekten nedsættes, da det er vigtigt med en lav overfladespænding for at opnå et godt imprægneringsresultat.

En fluoropolymer virker ved at sænke stenens overfladespænding til et meget lavt niveau. Herved opnås, at væsker med højere overfladespænding ikke vil kunne penetrere overfladen, og vand og olie frastødes effektivt inden for reaktionstiden. Imprægneringen virker under overfladen af stenen, hvorved visuel forringelse af stenen undgås, og gulvet opleves ikke glat. Fluoropolymeren er en at de mest stabile polymerer, og påvirkes ikke af lav eller høj pH, hvilket ligeledes er med til at øge holdbarheden af imprægneringen. Ved imprægnering med en fluoropolymer undgår man derfor at skulle genbehandle med jævne mellemrum. Typisk har en polymerbaseret imprægnering en holdbarhed mellem 3-5 år, dog afhængigt af stentype, brug osv. Stonetreatment produktet Neutral Imprægnering Guld repræsenterer altid det nyeste inden for fluoropolymerteknologien, idet formuleringen jævnligt opdateres.

Et alternativ til den neutrale fluoropolymer kan være en såkaldt ”wetlook” imprægnering. Denne type imprægnering er kendetegnet ved, at stenens farver fremhæves på samme måde, som hvis stenen var våd, dog uden at selve overfladen ændres. En matsleben sten ser derfor stadig sleben ud efter imprægnering, men farvemæssigt ligner den en poleret. Måden, hvorpå en ”wetlook” imprægnering virker, skal findes i den måde, lyset reflekteres på.

En poleret overflade er meget tæt, hvorved lyset reflekteres mest muligt og derved også får flere farver med høj intensitet. Når overfladen slibes, jetbrændes eller slides, reflekteres lyset i flere retninger, og farverne opleves med mindre intensitet. En ”wetlook” imprægnering kan derfor anvendes til at genskabe farverne i meget slidte eller misligholdte natursten. Stonetreatment produktet Wetlook imprægnering indeholder et patenteret polymersystem kaldet PolyCure, og er det eneste af sin art på markedet. Produktet minder i sin opbygning om flydende plastik.

Imprægnering af betongulve​

Vi udfører imprægnering af betongulve med Stonetreatment Neutral Imprægnering Guld eller Stonetreatment Wetlook Imprægnering. Imprægnering af overfladen foregår altid straks efter endt slibning og polering og inden nye forureninger påføres overfladen. Herved opnås den fulde effekt af imprægnering. Ved imprægnering af betongulve kan overfladen ofte betrædes allerede 2 timer efter imprægnering.

Betongulve er meget porøse, hvilket vil sige, at der i overfladen er små åbne porer. En porøs overflade kan let besmudses, når olie eller vand som bærermiddel transporterer f.eks. partikulært smuds eller opløste farvede forbindelser ned gennem porerne vha. kapillareffekt. Kapillartryk skabes i betonens porer, som ligefrem suger væsker væk fra overfladen og ned i stenen. Herved skabes med tiden et trist og beskidt udseende, selvom gulvet vaskes regelmæssigt, ligesom der er stor risiko for dybe pletter.

For at undgå dette fænomen har man traditionelt anvendt mætning med f.eks. brun sæbe, sæbespåner, olie eller vokssystemer. Ulemperne med disse mætningsteknikker er velkendte for alle, som er involverede i den daglige vedligeholdelse. Fedtede og blakkede overflader, der er svære at vedligeholde, er bare nogle af problematikkerne. Desuden er beskyttelsen fra disse fedtstofbaserede mætninger overfor forureninger stærkt begrænsede, og hyppige genbehandlinger er nødvendige for at opretholde en bare middelmådig beskyttelse.

Vi er stolte over at levere vores ydelser til bla:

Åbningstider:
Showroom: man-fre 8.00-16.00, lør 9.00-14.00
Lager og kontor: man-fre 8.00-16.00

Telefon: +45 43 75 25 65
Email: info@stonetreatment.dk
Adresse: Ejby Industrivej 2, 2600 Glostrup

Showroom:
Ønsker du at komme ud i vores showroom, kan du booke tid i vores kalender lige her.